İktisat

Üretim Faktörleri: Toprak, Emek, Sermaye

İktisada girişte ilk duyduğumuz kavramların başında gelen üretim faktörleri mal veya hizmet ortaya koymak için bir araya gelen ve gerekli olan unsurlardır. Yani üretim yapabilmek için bu unsurların bir araya gelmiş olması gerekiyor. Yani üretimin olabilmesi için gerekli kaynakların tümü üretim faktörleridir.
Bunlardan bir ya da bir kaçının eksikliği kavramsal olarak üretimin gerçekleşmesi için yeterli görülmemektedir. Geçmişten günümüze üretim faktörleri dört temel başlıkta incelenir.

Üretim Faktörleri;
Doğal Kaynalar (Toprak)
Emek (işgücü)
Sermaye (Kapital)
Girişimci (Müteşebbis)

Doğal Kaynaklar
Doğal kaynaklar genel olarak hammadde ve topraktan oluşan üretim faktörüdür. Üretimin temel kaynağının hammaddeye dayandığını ve bunun için de toprak üzerine kurulmuş bir üretim tesisi gerekliliğinden dolayı üretim faktörü olarak karşımıza çıkar. Üretim faktörlerinden Toprak bu üretim sonucunda bir rant elde eder ve üretimden aldığı pay ranttır.

Emek-İşgücü
Bir üretim sürecinin bir diğer önemli girdisi emektir. Yani üretim sürecinde en önemli elemanlardan birisi emek ortaya işgücünü koyarak üretime dahil olur. Emek üretim sonucunda aldığı ücret ile karşılığını alır. Günümüz tanımıyla işgücü ile üretimdeki emeğin karşılaştırmamakta fayda var.

Sermaye
Kapital olarak karşımıza çıkan sermaye üretim faktörü, üretim araçlarının bir araya getirilerek üretime koşulmasında kullanılan paradır. Çünkü doğrudan bir girişimi başlatabilmek için gerekli para ortaya konularak üretime başlanır. Öyle ki geniş tanımıyla sermaya finansal yani nakti parasal sermaye de olabileceği gibi fiziki sermaye de olabilir.

Girişimci-Müteşebbis
Girişimci, diğer unsurların bir araya getirilerek üretim sürecini başlatan kişidir. Girişimcinin bu üretimden payı kar dır. Temel amacı kar elde etmek olan girişimci bu şekilde karşılığını alır. Girişimci gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Teknoloji Faktörü
Eski kaynaklarda bu dört faktör üzerine durulsa da günümüz kaynaklarında üretim faktörleri arasına teknolojinin de eklenmesi konusunda tartışmalar vardır. Kimi görüş teknoloji sadece diğer üretim faktörlerinin verimliliğini arttırmada faydası olabileceğinden tek başına bir üretim faktörü değildir.

Faktörlerin ( Kaynakların) Verimliliği
Üretim için gerekli olduğunu söylediğimiz bu faktörlerin verimliliği, niteliği ile üretim miktarı ya da kalitesi doğru orantılıdır. Bu nedenle girişimci üretim faktörlerini bir araya getirirken en verimli olanı tercih edip optimum düzeyde kullanmak ister. Hangi faktörün ne oranda kullanılacığı daha çok iş gücü açısından önem arz etmektedir. Çünkü işgücü ile marjinal ürün arasında bir ilişki kuran müteşebbis ya da firmalar ne kadar işgücü, kaç işçi, tercih edeceğini belirlerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu