Borsa

Spekülasyon Ne Demek

Spekülasyon

Adını özellikle borsada ve finansal piyasalarda sık duyduğumuz spekülasyon ne demek incelemeye alalım. Bir çoğumuzun sıklıkla duyduğu ancak tam olarak ne ifade ettiğini bilmediğimiz bu tanım ne demek inceleyelim. Özellikle borsa gibi fiyat hareketleri üzerine kurulu bir sistemde spekülasyon yaparak para kazanmaya çalışmak oldukça bilindik bir yöntemdir.

Spekülasyon Nedir

Spekülasyon, TDK’ya göre vurgunculuk, kurgu anlamları taşımaktadır. Ancak günümüzde tam olarak vurgunculuk anlamında değil de kar elde etmek amacıyla başkalarını yönlendirmek, yanlış bilgilendirmek olarak ifade edebiliriz. Burada daha çok tahmine dayalı yorum yaparak olumlu beklentiler sunmaktır. Özellikle eski verilere dayanarak gelecek hakkında öngörüde bulunmak tam olarak buna karşılık gelmektedir. Felsefe bilimi de bu kavramı literatüründe şöyle açıklamıştır: “eylem alanına geçmeyen, yalnızca bilmek ve açıklamak ereğini güden, kuramsal düşünce.”

Borsada Spekülasyon

Borsada spekülasyon bir hisse senedinin fiyatında meydana gelebilecek değişmeler hakkında yorum yaparken en önemli olan temel analize göre değilde daha çok eski fiyatlara göre ve daha fazla risk taşıyan enstürmanlara göre öngörüde bulunmaktır. Örneğin şirketin finansal yapısına göre değil de çeşitli bilgilere göre olması muhtemel verilere bakarak yorum yapmaktır. Daha çok tahmin üzerine kurulu bir mekanizmaya sahiptir. Borsanın ana mantığından uzak yüksek risk barındıran işlemler bütünüdür.

Bu konuda Keynes, İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi kitabında bu konu hakkında finansal piyasalarda yatırımcıların temel analize dayalı ve spekülasyona dayalı yatırım yaptıklarını vurgulamıştır. Keynes, borsada spekülasyon hakkında piyasanın psikolojisini tahmin etmek olarak yorumlamıştır. Yani bir çoğumuzun duyduğu şu hisse senedi şu fiyat olacakmış, dolar yıl sonunda şu kadar olacakmış gibi beklentiler ve söylentiler sıkça karşımıza çıkması tesadüf değildir.

Spekülatör

Spekülatör, spekülasyon yaparak kar elde etmeye çalışan kimse olarak tanımlanabilir. Fiyat hareketlerini tahmin etmek koşuluyla kar etmeye çalışan kimseye spekülatör denir. Burada en önemli etken spekülatörün aldığı risktir. Her spekülatör kendi riskini alarak piyasa riskini yükseltebilir. Bazı durumlarda olumlu etki yaratırken aynı yönde çok fazla büyük oranda alınan riskler sermaye piyasalarının geleceği için ciddi riskler taşıyabilir. En ünlü spekülatör olarak adını çok defa duyduğumuz George Soros’tur. Bir çok ekonomik krizde bana göre spekülatif ve agresif işlemleriyle kar elde etmeyi başarmıştır.

Spekülasyon Nedir

Bir ürün veya varlığın fiyatının gelecekteki hareketlerinden kar sağlamak için yapılan riskli girişim veya yatırımlara spekülasyon denir.

Spekülasyon Nasıl Yapılır

Gelecekteki ve geçmişteki fiyat hareketlerine göre fiyat tahmininde bulunarak yapılır.

Spekülatör Kimdir

Spekülasyon yapan kişiye spekülatör denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı