Ana Sayfa Üniversite Sabit ve Değişen Varyans

Sabit ve Değişen Varyans

Ekonometride modelleri açıklamada kullanılan bir çok ekonometri terimleri arasında hata terimini açıklamada kullanılan sabit ve değişen varyans durumlarını açıklamaya çalışırsak;

Homoscedasticity ve Heteroscedasticity Nedir

Hata terimi varyansı, bağımsız değişkendeki değişimlere bağlı olarak değişiyorsa değişen varyans, değişmiyorsa sabit varyans söz konusudur.

Sabit Varyans

Gauss-Markov varsayımlarından biri hata teriminin varyansının sabit olduğunu söyler.
Bu varsayıma göre gözlenemeyen hata terimindeki varyans açıklayıcı değişkenlerle ilişkili olamaz.
Örnekleme yaptığımız popülasyonun farklı kesimlerinde varyans değişiyorsa bu varsayım sağlanmaz. Bu varsayım altında bağımlı değişkenin koşullu varyansı da sabittir.

Değişen Varyans

Hata teriminin koşullu varyansının değişkenlik göstermesi özellikle yatay-kesit veri analizinde sık rastlanan bir problemdir.
Bunun bir sebebi y’nin koşullu dağılımının popülasyonun farklı kesimlerinde değişkenlik göstermesidir.
Örneğin hanehalkı tasarruflarının gelir düzeyi ile açıklandığı bir modelde tasarrufları gelir düzeyine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Düşük gelir düzeylerinde tasarrufların varyansı daha düşük, yüksek gelir düzeylerinde ise daha yüksek olabilir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Eklenenler

Konkordato Nedir? Konkordato İlan Eden Firmalar

Son zamanlarda adını pek sık duyduğumuz konkordato özellikle çalkantılı ekonomik dönemlerde karşımıza...

Eksik Rekabet Piyasası

Ekonomide tam rekabet koşullarının sağlanmadığı daha aksak olan piyasalara eksik rekabet piyasası...

Marjinal Tüketim Eğilimi (MPC)

Teoride gelirde meydana gelen artışın tüketim harcamalarını da arttırdığı bilinmektedir. Gelirdeki değişme...

Toplam Maliyet Formülü

Mikro iktisatta üretim teorisinde Toplam maliyet, toplam sabit maliyetler ve toplam değişken...