Pozitif ve Normatif İktisat Arasındaki Fark

0
563

Bir bilim olarak iktisat bakış açısına göre pozitif ve normatif iktisat olarak iki şekilde tanımlanabilir. Bu farklılığın kaynağı ise olaylara bakış açısının farklılığından ve olayların farklı şekilde yorumlamasından gelmektedir. İsterseniz pozitif iktisat ve normatif iktisat arasındaki fark neymiş inceleyelim.

Pozitif iktisat, iktisat bilimi içerisinde mevcut durumu incelerken ve açıklamaya çalışırken değer yargısı içermeyen kısmıdır. Yani yoruma açık olmayıp kesin kurallarla teorilerin belirlendiği ve onlara göre açıklandığı kısmıdır. Pozitif iktisat, gerçek yaşamdaki veri ve örneklerle neden sonuç ilişkisi içerisinde test ederek açıklamaya çalışır.
Normatif İktisat, olayları incelerken özellikle toplumsal refahı maksimum kılacak şekilde ne olması gerektiğini inceleyip açıklar. Normatif iktisat değer yargılarını önemseyerek, sosyal adalete önem verip matematiksel olarak test edilip açıklanamayan konularla ilgilenir. Konulara her ne kadar farklı bakış açılarıyla bakılsa da aynı konu hem pozitif hem de normatif iktisatla yorumlanabilir. Örneğin fiyat konusunda talebi artan bir malın fiyatı artar (ceteris paribus) şeklinde bir önerme pozitif iktisatla yorumlanabilirken, bu talep artışının yapısı, nedeni ve fiyat artışı hakkında yapılabilecek eleştiriler normatif iktisatın konusuna alınabilir.


Özetlemek gerekirse kesin yargılarla açıklanabilen konular özellikle mikro iktisat bünyesindeki açıklamalar pozitif iktisat; hane halkı, toplumsal çıkarlar gibi özellikle refah boyutuyla inceleyen kısmı ise normatif iktisattır.

Cevap Ver

Yorumunuzu yazınız!
adınızı yazın