Borsa

Para Lazım – Küresel Yatırım Holding birinci çeyrekte 307 milyon TL’lik gelir elde etti

Parapik sunar ;

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 12 ülkede faaliyet gösteren Küresel Yatırım Holding’in (GYH) 2021 yılı birinci üç ayına ait konsolide gelirleri, 73,6 milyon TL’lik IFRIC 12 tesiri hariç tutulduğunda, 307 milyon TL olarak gerçekleşti. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 46 milyon TL’ye ulaştı. Geçen yılın birinci çeyreğinde pandeminin tesirlerinin global çapta tam olarak görülmemiş olmasının yarattığı baz tesiri de finansal sonuçlar üstünde tesirli oldu.

Küme, likidite durumunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini azaltmak için değerli adımlar atıyor. Kümenin en büyük ticari limanı olan Port Akdeniz’in satışının tamamlanmasının yanında Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da halka arzından gelirler edilirken, bedelli sermaye artışı için de müracaat yapıldı. Öte yandan GYH Kasım 2021 vadeli Eurobond’un refinansmanında da yeni kredi muahedesi sağladı. Küme, bunların tümü ile daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço ve sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı amaçlıyor.

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Küme Yöneticisi Ferdağ Ildır ise, “Dinamik iş modelimiz sayesinde, uzun vadeli gayelerimizi etkilemeden, krizin tesirlerini olabildiğince azaltmak için süratli tedbirler aldık. Geçmişte bize uygun hizmet eden sağlam temellerimiz, bugün ve gelecekte bize tekrar yol gösterecektir” diye konuştu.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 12 ülkede faaliyet gösteren Küresel Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı birinci üç ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Küme, birinci çeyrekte 73,6 milyon TL’lik IFRIC 12 tesiri hariç tutulduğunda, bir evvelki yıla kıyasla yüzde 5 gerileyerek 307 milyon TL konsolide gelir elde etti. Geçen yılın birinci çeyreğinde pandeminin tesirlerinin global çapta tam olarak görülmemiş olmasının yarattığı baz tesiri de finansal sonuçlar üstünde tesirli oldu. Tekrar birebir devirde, 2020 yılı birinci çeyreğindeki 85,1 milyon TL’ye kıyasla 46 milyon TL fiyatında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. GYH’nin doğal gaz, madencilik, elektrik üretimi ile menkul değer ve varlık idaresi işkollarından elde ettiği güçlü sonuçlar, pandemiden en çok etkilen liman işletmeciliği ve gayrimenkul işkolları tarafından baskılandı.

Bölüm süreçleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in, GYH’nin 2020 yılı birinci çeyrek finansalları üzerinde 52,7 milyon TL gelir ve 37,3 milyon TL FAVÖK ile değerli bir tesiri bulunuyor. 2020 yılı birinci çeyreğindeki Port Akdeniz tesiri hariç tutulduğu vakit, konsolide gelirler yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 artacak, FAVÖK ise geçen yılın birinci çeyreği ile yaklaşık birebir düzeyde gerçekleşecekti.

‘Krizin tesirlerini azaltmak için süratli tedbirler aldık’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Küme Yöneticisi Ferdağ Ildır ise, “İlk çeyrek performansı Covid-19’dan etkilenmeye devam etti. Dinamik iş modelimiz sayesinde, uzun vadeli amaçlarımızı etkilemeden, krizin tesirlerini olabildiğince azaltmak için süratli tedbirler aldık. Önceliğimiz; bilançomuzu güçlü tutmak, sermaye dağıtımına yönelik disiplinli yaklaşımımızı sürdürmek ve tüm şirketlerimizde 2021 yılı için nakit akışı yaratmak. Ayrıyeten tüm operasyonlarımızda temkinli ve aktif bir idare yaklaşımı uygulanacak. Geçmişte birçok krizi atlattık. Bilhassa bu, şimdiye kadarki en uzun ve en bilinmeyen olanı. Geçmişte bize uygun hizmet eden sağlam temellerimiz, bugün ve gelecekte bize tekrar yol gösterecektir” diye konuştu.

Naturelgaz karlılığını artırdı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, aktif maliyet idare yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları sayesinde Covid-19 tesirlerine karşın sağlam finansal pozisyonunu güçlendirerek sürdürdü ve birinci çeyrekte yüzde 49 artışla 48,2 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde Kent Gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklanırken, 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının periyot alınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa değerli katkı sağladı. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 47 artarak 124,7 milyon TL’ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması tesirli oldu. Bu çeyrekte, gaz işkolunun FAVÖK’ü yüzde 56 artışla 22,1 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Şirketin 2020 yılının birinci çeyreğinde yüzde 16,7 olan FAVÖK marjı ise  yüzde 17,8’e yükseldi. İş kolundaki güçlü gelir artışı, gaz marjındaki artış ve aktif maliyet idaresi sayesinde bu devirde kârlılığını artırdı.

Kruvaziyere olan güçlü talep süratli toparlanmaya işaret ediyor

Covid-19’dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (73,6 milyon TL IFRIC-12 muhasebe standardının tesiri hariç) 2021 yılı birinci çeyrek sonunda yüzde 78 daralmayla 28,9 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Liman işletmeciliği iş kolunun geçen yılın birebir devrinde 62,9 milyon TL olan konsolide düzeltilmiş FAVÖK’ü ise eksi 20,1 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan, Karayip limanlarının birinci defa konsolidasyona katılması ve Port Akdeniz’in güçlü performansı geçen yılın birinci çeyrek finansallarında değerli bir tesire sahip olarak yıllık bazda çok güçlü bir baz oluşturdu.

GYH’nin kruvaziyer limanlarının birçoğu 2021’de yolcularını karşılamaya başladı. Her ne kadar hacimler küçük olsa da, bu sayılar arttı ve artmaya da devam edecek. Limanların birçoklarında önümüzdeki birkaç haftada başlaması planlanan seferler mevcut. 2021’in 2. ve 3. çeyreğinde kruvaziyer faaliyetlerinde bir artış beklense de, kruvaziyer operasyonlarının global ve bölgesel seviyede nasıl artacağı tarafında şimdi bir netlik kelam konusu değil. 2021’in ötesine bakıldığında, kruvaziyer gemi seferlerinde ve yolcu hacimlerinde artış beklenirken, kruvaziyer şirketleri, yolcu talebi açısından yürek verici güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam ediyor. Bu devam eden güçlü talep, tüketiciler ortasında devam eden kruvaziyer seyahatinin çekiciliğine ve önümüzdeki birkaç yıl içinde kesimin güçlü ve süratli bir biçimde toparlanacağına işaret ediyor. Öte yandan, Karayip kruvaziyer trafiğinin tekrar faaliyete geçmesinin, Nassau ve Antigua’daki limanların birinci defa ana liman olarak operasyonlarına başlamasıyla gerçekleşecek olması üzere hoş ve heyecan verici gelişmeler de mevcut.

Elektrik üretiminde gelirler yüzde 40 arttı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı pak güç üretimini içeren güç üretimi işkolunda yılın birinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 40 arttırarak 76,5 milyon TL düzeyinde açıklandı. Bu artışta portföydeki tüm güç santrallerinde gerçekleşen olumlu performans tesirli oldu. Elektrik üretimi işkolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik sayesinde geçen sene birebir periyotta açıkladığı 10,9 milyon TL’ye kıyasla 2 katından fazla artış göstererek 25,8 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende talep daralsa da güçlü performans sağlandı

Maden işkolu ise yılın birinci üç ayında Covid-19 nedeniyle yıllık bazda yüzde 16 talep daralmasına bağlı olarak 99.430 ton satış gerçekleştirdi. Bu iş kolu yılın birinci üç ayında geçtiğimiz yılın birebir periyoduna nazaran gelirlerini yüzde 21 artırarak 29 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise iki katın üzerinde artırarak 11,2 milyon TL düzeyinde açıkladı. Ayrıyeten FAVÖK marjı ise geçen yılki yüzde 18,8’e kıyasla yüzde 38,7 düzeyinde gerçekleşti. Devir içerisindeki Covid-19 salgınının tesirlerine karşın, yüksek getirili eserlerin satışındaki artış, aktif maliyet denetimleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar güçlü operasyonel performansta tesirli oldu.

Düşen kira gelirleri gayrimenkul iş kolunu etkiledi

Covid-19’dan önemli halde olumsuz etkilenen öbür iş kolu ise gayrimenkul iş kolu oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın birebir devrine nazaran sırasıyla 9,8 milyon TL ve 3,9 milyon TL’ye kıyasla 5,3 milyon TL gelir ve 0,4 milyon TL FAVÖK elde etti. Operasyonel performansta Covid-19’a karşı alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle düşen kira gelirleri ve gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler tesirli oldu.

Menkul değer ve varlık idaresi FAVÖK’ü 5’e katladı

Menkul değer ve varlık idaresi işkolu ise geride bıraktığımız çeyrekte de süreç hacmindeki artış ile çok başarılı bir performans sergilemeye devam etti. Gelirler birinci çeyrekte yüzde 116 artarak 42,1 milyon TL düzeyinde gerçekleşti; FAVÖK ise geçen yılki 4,7 milyon TL’ye kıyasla neredeyse 5 kat artışla 21,3 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, süreç hacmindeki artış ve faal maliyet idaresine bağlı olarak gerçekleşti.

Faaliyetlerini büyüme stratejisi doğrultusunda sürdürüyor

Küresel Yatırım Holding’in faaliyetleri, ana iş kolları olan liman işletmeciliği, pak güç ve varlık idaresi iş kollarında yeni satın almalar ve yatırımlar ile büyüme stratejisi doğrultusunda devam ediyor. Küme, bu devirde de stratejik odak noktası ana faaliyet alanları ve Covid-19’un tesirlerinden nasıl en uygun biçimde korunacağı üzerinde çalıştı.

Küme, likidite durumunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini azaltmak için değerli adımlar atıyor. GYH, en büyük ticari limanı olan Port Akdeniz’in 140 milyon ABD doları bedel ile Katarlı QTerminals’e satışının tamamlanmasının yanında Naturelgaz’ın Borsa İstanbul’da halka arzından gelir edildi.

GYH, likidite durumunu güçlendirmek ve daha istikrarlı bir sermaye yapısına kavuşmak için de bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmek için SPK’ya başvurdu.

Küme, 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip milletlerarası yatırım kuruluşu “Sixth Street” ile iki kesimli kredi mutabakatı yoluyla toplam 261 milyon dolarlık kaynak yarattı. Sixth Street’ten gelen bu yeni yatırım, Eurobond’unun vadesinden evvel ve makul piyasa kurallarında itfası için (masraflar dahil) kullanılacak. Kalan kısmın ise Kümenin kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile bağlı olarak yeni yatırımlarda kullanılması planlanıyor.

Küme, bunların tümü ile daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço ve sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı amaçlıyor.

Naturelgaz Sahra Altı Afrika’yı hedefliyor

GYH’nin ana faaliyet alanlarından olan sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz dağıtımı ve satışı iştiraki Naturelgaz, büyüme stratejisi doğrultusunda kıymetli bir adım atarak halka arz süreçlerinin 8,50 TL sabit fiyat üzerinden büyük bir muvaffakiyet ile tamamlayarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazarında süreç görmeye başladı. Naturelgaz, halka arzdan elde ettiği kaynak ile Türkiye’deki başkan pozisyonunu geliştirirken, öteki taraftan altyapısı gelişmemiş, bilhassa elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz gereksinimi bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi hedefliyor.

Öte yandan GYH, Türkiye’nin en büyük yerli ve bağımsız portföy idare şirketi İstanbul Portföy Yönetimi’nin yüzde 40 payını satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu