Ekonomi

Para Lazım – İş dünyasından iktidara davet: Paris İklim Mutabakatı onaylansın

Parapik sunar ;

TBMM Global İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’na sunum yapan TOBB ve TÜSİAD, Türkiye’nin Paris İklim Muahedesini onaylanmasını istedi.

TOBB İdare Konseyi Üyesi Davut Çetin, Türkiye’nin, iklim değişikliği konusunda aktif çalışmalar yürütebilmesi için öncelikle Paris İklim Anlaşması’nı onaylaması gerektiğini belirtirken, TOBB Dallar ve Girişimcilik Daire Lideri Ahmet Saygın Baban, “Biz Paris İklim Anlaşması’nı onaylamazsak hür ticaret mutabakatlarını bile imzalayamayacak pozisyona geliyoruz. Bu bizim için önemli bir tehdit” dedi.

TÜSİAD Etraf ve İklim Değişikliği Çalışma Kümesi Lideri Fatih Özkadı, Paris Muahedesi ile ulaşılan geniş çaplı mutabakatın devletlerin ve kurumların tesirli bir siyaset oluşturması ve uygulamasında kıymetli bir fırsat yarattığını belirterek, “Paris İklim Anlaşması’nı stratejik önceliğimiz olarak benimsiyoruz” diye konuştu.

HÜR TİCARET MUTABAKATI BİLE İMZALAYAMAYIZ

TOBB Kesimler ve Girişimcilik Daire Lideri Ahmet Saygın Baban Meclis’te yaptığı sunumda Türkiye’nin G20 ülkeleri ortasında Paris Anlaşması’nı onaylamayan tek ülke olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin İklim Anlaşması’nın dışında kalması demek aslında dünyanın dışında kalması manasına geliyor yani şayet biz artık İklim Anlaşması’nı onaylamazsak hür ticaret mutabakatlarını bile imzalayamayacak pozisyona geliyoruz. Bu bizim için önemli bir tehdit. Artık ülkeler dış siyasetlerini bu emisyonu azaltım maksadına gerçek şekillendirmeye başladı. CDS primimiz yüksek, yurt dışından kredi bulmamız, finansmana erişim sağlamamız gerekecek hasebiyle buralarla ilgili önemli bir risk gözüküyor. Bu bahiste, artık net bir formda imzalayıp imzalamayacağımıza büyük Meclisimizin karar vermesi elzem diye düşünüyoruz” dedi.

FİNANSMAN MALİYETİ ARTACAK, REKABET GÜCÜ DÜŞECEK

“Yeşil Mutabakat Sürecini ıskalamamız halinde global rekabet gücümüzü, ihracat sofistikasyonumuzu kaybetme riskimiz var” diyen Baban, “İhracatımızın yüzde 60’ını G7 ülkelerine yapıyoruz. Çok kısa vakitte bizim iş dünyamız bu dönüşüme ortak olmazsa sonda karbon vergisiyle, artabilecek finansman maliyetleriyle, rekabet gücü kayıplarıyla karşı karşıya kalacağız” dedi.

Yeşil dönüşümün yeni bir istihdam ve eğitim siyaseti manasına da geldiğini tabir eden Baban, yeşil dönüşümün, global büyümeyi her yıl 0,4 puan üst çekerek, dünya çapında 30 milyon yeni istihdam yaratmasını beklediklerini anlattı.

KARBON VERGİSİNİN YILLIK MALİYETİ 1 MİLYAR DOLAR

AB’nin ton başına sonda 30 euro karbon vergisi alması halinde bunun yıllık maliyetinin 1 milyar euroyu geçtiğini, 50 euro olursa maliyetin 2 milyar euroya ulaştığına dikkat çeken Baban, bu durumun rekabet gücünü önemli halde etkileyeceğini söyledi.

Birçok global firmanın, eserlerinin ne kadarını geri dönüştürülmüş iplikten kullandığına bakarak şirket seçtiğini anlatan Baban, “Şirketlerin geri dönüşüm konusundaki kuralları bizim rekabetçiliğimize tesir ediyor” dedi.

Kalkınma ajansları ve mahallî idarelerin takviyesi ile ticaret ve sanayi odaları bünyesinde yeşil dönüşüm ofisleri oluşturabileceğini belirten Baban, KOBİ’lere rehberlik etmek istediklerini söyledi.

TÜSİAD: COP 26 ÖNCESİ ONAY SÜRECİ TAMAMLANMALI

TÜSİAD Etraf ve İklim Değişikliği Çalışma Kümesi Lideri Fatih Özkadı, iklim değişikliğinin salt bir etraf sorunu olmadığına dikkat çekerek, “Paris Anlaşması’na ahenk elzem görülmektedir. Paris Anlaşması’yla şekillenen global iklim rejiminin bilimsel, teknik ve diplomatik tüm veçheleri içerecek halde güçlü bir heyetle sürdürülmesini kıymetli görüyoruz. TÜSİAD olarak Paris Anlaşması’na COP 26 öncesinde taraf olunması istikametinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizde onay sürecinin tamamlanmasını gerekli görüyoruz” dedi.

AB’nin yakın vakitte Vietnam’la özgür ticaret muahedesi imzaladığını, Meksika’yla da çalışmaların son basamağa geldiğini tabir eden Özkadı, Vietnam’la imzalanan hür ticaret muahedesinin ilerleyen periyotta Türkiye için bir risk olduğunu söyledi. Özkadı, Türkiye’nin pandemi devrinde bile büyümeye devam etmesinin altında yatan en kıymetli nedenin ihracatın devamlılığı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bizim ülke olarak kesinlikle ve kesinlikle, ana pazarımız Avrupa Birliği başta olmak üzere, ihracata devam etmemiz gerekiyor zira ihracata devam etmediğimiz durumda yeni pazarları sıfırdan keşfetmek son derece güç. 1996’da gümrük birliğine girerken bizim için bu türlü bir tehlike yoktu. İhracatımız içinde yüksek teknolojili eserlerin hissesi yüzde 3,6 civarında. Singapur, Japonya üzere ülkeler hür ticaret muahedesi imzaladıkları için, önümüzdeki periyotta yüksek teknolojili eserleri Avrupa Birliğine ihracat edebilecek durumdalar.”

TÜSİAD Güç ve Etraf Yuvarlak Masa Lideri Cevdet Alemdar, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nın bir kesimi olması ve muahedeyi onaylaması gerektiğini belirterek, “COP26’dan evvel onaylamalıyız, birebir vakitte da 2050 yılında ‘karbon nötr’ gayesine yanlışsız bir yol haritası da kurmalıyız. Bu, Türkiye’nin ihracatı için gereklidir, tıpkı vakitte finansman kaynaklarına ulaşım için gereklidir, yeni finansman kaynakları buradan gelmektedir” dedi.

PARİS İKLİM MUAHEDESİ İLE İLGİLİ YANLIŞLAR

– Şayet biz Paris İklim Anlaşması’nı imzalarsak muhakkak bir emisyon azatlım oranı belirlenecek, biz de bu orana ahenk sağlayacağız” üzere yanlış bir algı var. Bu algı yanlış bilinmesinden ve aslında sıkça yapılan yorum yanlışlarından kaynaklanıyor. Biz ülke olarak iktidarıyla, muhalefetiyle, iş dünyasıyla, emekçi sendikalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir maksat belirleyeceğiz, münasebetiyle bu belirlediğimiz maksada bizler uyacağız.

– Ülkemiz Paris İklim Anlaşması’nı onaylarsa gelişmekte olan ülkelere finansal dayanak vermek zorunda kalacak. Yeşil İklim Fonuna katkı sağlamak durumunda kalacağız” üzere bir bakış açısı var. Bu argüman da çok yanlışsız değil. Bilhassa bizim politik olarak şu an savunduğumuz husus bu, “Anlaşmayı onaylarsak önemli bir iklim finansmanı imkânından vazgeçeceğiz.” Aslında bu da çok hakikat değil. Biz Yeşil İklim Fonu’na ulaşmaya çalışıyoruz, 100 milyar dolar kaynak transferi taahhüt edilen ve bilhassa, kimi gelişmekte olan ülkelere kullandırılacağı düşünülen bir fondan yararlanmaya çalışıyoruz. Lakin buradaki dert şu: Hem pandemi süreci hem de öbür gelişmiş ülkelerin bu fona katkı sağlamamasından ötürü toplam 8,3 milyar dolar toplanabilmiş, 4,8 milyar doları zati işleyen yeşil projelere yönlendirilmiş ve en nihayetinde, 2020 yılında 1,5 milyar doları dağıtabilmiş. Zati burada çok gidebileceğimiz bir yol gözükmüyor. Biz esasen gelişmiş ülkeler ortasında olduğumuz için bu fondan şu anda yararlanamıyoruz.

– Bizim argümanımız, “Biz şayet Paris İklim Anlaşması’nı imzalarsak bu fonlardan yararlanamayacağımız için hem özel dalı hem de kamuyu dönüştürmek imkânsız hâle gelecek.” Fakat şunu kaçırıyoruz, Dünya Bankası, UNDP, EBRD üzere memleketler arası kuruluşlar artık bütün hibe ve kredi programlarını tasarlarken yeşil dönüşümü baz alıyor, yani emisyon azaltım gayelerine nazaran bu fonları dağıtıyor. Münasebetiyle, biz şayet bu Ek 1’den çıkmak için bir müracaat yaparsak Ek 1’de olan ülkeler zati bizi o listeden çıkarmayacaklar. Zira bütün ülkelerin onayı lazım, aslında çıkamayacağız; hem bu türlü bir şey var hem de esasen çok kıt olan bir kaynağı Türkiye’yle paylaşmak istemeyecekler.

Artı Gerçek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu