İktisat

Marjinal Maliyet Formülü

İktisat formülleri arasında en karmaşık ve anlaması güç olan marjinal maliyet formülü aslında ne kadar kolay anlaşılır ve önemli olduğunu göreceğiz. Marjinal Maliyet, Üretimdeki bir birimlik artışın maliyetlere daha doğrusu toplam maliyete olan etkisini gösterir. Formülü ve nasıl hesaplanır yazımızın devamında yer vermeye çalışacağız.

Marjinal Maliyet, mikro iktisatta firma ve üretimi incelerken firma üretimindeki bir birimlik artışın toplam maliyet üstündeki etkisini gösterir.

Marjinal Maliyet Nasıl Hesaplanır

Marjinal maliyet nasıl bulunur ve onu hesaplayabilmek için iki değişkene ihtiyaç vardır. Toplam maliyet ve üretim miktarı. Aşağıda formülle de gösterilmiş olduğu gibi;
Marjinal maliyet formülü MC= ΔTC/ΔQ ile gösterilir. Bu formülü açmak gerekirse;
MC=Marjinal Maliyet,
TC=toplam maliyetteki değişim
Q ise üretim miktarını gösterir.

Bu kavramı daha iyi anlayabilmek için Toplam Maliyet kavramını bilmeli ve doğru yorumlamalısınız.
Marjinal Maliyet Nedir?

Marjinal maliyet, her bir birimdeki artışın toplam maliyetteki etkisidir.

Marjinal Maliyet Nasıl Hesaplanır?

Marjinal Maliyet, MC= ΔTC/ΔQ şeklinde hesaplanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu