İktisat

İktisatta Sembollerin Anlamı

İktisat bilimi sosyal bilim olmasının yanı sıra pozitif bir bilim olarak bir çok formül ve denklemlerden oluşmaktadır. İktisatta bir çok formül ve bu formüllerde bağımsız değişken bulunmaktadır. İşte bugün bunların anlamlarını hem de anlaması biraz güç başlıkları anlatmaya çalışacağız.

İktisatta Sembollerin Anlamları

d: Bu talebi temsil etmektedir. İngilizce demand’tan gelir.
S: Bu arz talep denkleminde arz’ı ifade eder. İngilizce supply demektir.
y: gelir anlamına gelmekte ve yine İngilizceden (yield) geçmiştir.
C: cost anlamında maliyeti gösterir. TC: toplam maliyet, MC: Marjinal maliyet, AVC: ortalama değişken maliyet gibi türevleri vardır. İktisatta toplam maliyet, firmaların üretim için kullandıkları değişken ve sabit maliyetlerin toplamı ile elde edilir.
q: miktarı, üretimi ifade eder. iktisatta q miktar sembolü olarak ifade edilir.
l: emek olarak ifade edilir. Labour .
R: r, gelir demektir. TR: toplam gelir, AR: ortalama gelir yine q:miktar.
P: iktisatta p fiyat demektir.
G: Kamu harcamalarını yansıtır. g ile gösterilir ve devlet, kamu harcamasıdır.
T: vergiyi ifade eder.

Mikro İktisat Formülleri

Eğim
ΔY / ΔX= (Y2 -Y1) / (X2- X1)

Fırsat Maliyeti:
Marjinal Dönüsüm Orani = – ΔT / ΔB

Marjinal Fayda:
MUX = ΔTUX / Δ X

Talebin fiyat esnekliği:
Ed = % ΔQ / %ΔP

Yay esnekliği:
Ed = [(Q1 – Q0) / (Q1 + Q0)] / [(P1 – P0 )/(P1+ P0)]

Talebin gelir esnekliği:
E1 = %ΔQ / %ΔI

Çapraz Talep Esnekliği:
Ed1 = %ΔQA / %ΔPB

Arzın Fiyat Esnekliği:
Ed = %ΔQ / %ΔP

Marjinal Fiziki Ürün:
MPPL = ΔTP / ΔL

Ortalama Fiziki Ürün:
APPL = TPP/ L

Marjinal Ürün Değeri:
MRPL=MPPL. PX

Toplam Maliyet:
VC + VFC = TC

Marjinal Maliyet:
MC = Δ TC / ΔQ

Ortalama Maliyet:
ATC = TC / Q

Ortalama Değişken Maliyet:
AVC =VC / Q

Toplam Gelir:
TR = P × q

Ortalama Gelir:
AR =TR / q

Marjinal Gelir:
MR=ΔTR /Δq

Marjinal Faktör Maliyeti:
MFC= Δ TC /ΔQf

Marjinal Sosyal Fayda:
MPB + MEB = MSB

Marjinal Sosyal Maliyet:
MSC = MPC + MEC

Marjinal Tüketim Eğilimi

MPC, Marjinal tüketim eğilimini ifade etmektedir. Marjinal tüketim eğilimi, Yani tüketim harcamalarındaki değişmenin gelirdeki değişmeye oranını ifade eder. MPC= ΔC/Y olarak formüllendirilir. Buna ek olarak bir de MPS olarak bilinen Marjinal tasarruf eğilimi (MPS) var ki o da tasarruf eğilimini yansıtır. Marjinal tasarruf eğilimi, gelirdeki artışın ne kadarının harcamaya ne kadarının tasarrufa gittiğini gösterir ki bu oran MPC+MPS=1 olarak belirtilir.

Toplam Maliyet Formülü

Toplam maliyet (TC), üretim miktarıyla birlikte değişen değiken maliyetler (VC) ile birlikte, firma için var olan sabit maliyetlerin (FC) toplamından oluşmaktadır. TC=VC+FC

Marjinal Maliyet (MC), firmanın üretimini bir birim değiştirmesi durumunda toplam maliyette meydana gelecek değişme oranıdır. Peki firmalar için MC nedir? MC, firma üretimini hangi noktaya kadar arttırmalı ki toplam maliyetlerini tespit edebilsin ve üretimini durdursun? İşte bu nokta firmaların başa baş noktası olup maliyet
minimizasyonu için önemlidir.
Marjinal Maliyet formülü, MC=ΔTC/ΔQ blank

İyi bir iktisatçı olmak için gereken özelliklere sahip misiniz? İşte iyi bir iktisatçı olmak için gereken 10 özellik.

Makro İktisat Formülleri

Gayrisafi Milli Hasıla:
GSMH = Ücret + Faiz + Kar + Rant + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar
GSMH = C + I + G + ( X – M)

Milli Gelir:
MG= Ücret + Faiz + Kar + Rant

Gelir:
Y= C + S

Marjinal Tüketim Eğilimi:
MPC = Tüketimdeki Değişme / Gelirdeki Değişme = ΔC / ΔY

Marjinal Tasarruf Eğilimi:
MPC = Tasarruflardaki Değişme / Gelirdeki Değişme = ΔS / ΔY

Ortalama Tüketim Eğilimi:
APS= Tüketim /Gelir = C/Y

Ortalama Tasarruf Eğilimi:
APS= Tasarruflar /Gelir = S/Y

Marjinal İthalat Eğilimi:
MPI=İthalattaki Değişme / Gelirdeki Değişme =ΔS / ΔY

Toplam Harcamalar:
AE = C + I + G + X

Harcama Çarpanı:
Çarpan= 1 / MPS + MPI

Vergi Çarpanı:
Vergi çarpanı = -(MPC -MPI) .[1 / MPS + MPI]

Denk Bütçe Çarpanı:
Denk Bütçe çarpani = (MPS + MPI) / (MPS + MPI) = 1

M1 Para Arzı:
M1 = Dolaşımdaki Nakit + Ticari Banklardaki Vadesiz Mevduatlar + Merkez Bankasındaki Mevduat

M2 Para Arzı:
M2 = M1 + Ticari Bankalardaki Vadeli Mevduatlar

Mevduat Genişlemesi:
M2Y = M2 + Döviz Tevdiat Hesapları
Ünite17
Faiz Oranı:
i= Yıllık faiz oranı / Tahvil fiyatı

Buraya kadar sık karşılaşılan ve anlaması güç olan sembollerin anlamları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Tabi ki iktisatta sadece bu kadar sembol ya da formülden çok daha fazlası var. Temel olarak mikro iktisat kapsamındaki bu bilgilere ek makro iktisat çerçevesinde de sembol ve formüller bulunmaktadır. İktisat biliminde kullanılan formülleri zamanla güncelleyerek tek başlık altında toplayacak ve zamanla tek tek açıklayacağız. Bu iktisat formüllerinin sizlere faydalı olması dileğiyle.

2 Yorum

  1. Bu sembollerin anlamını bilmek çok önemli özellikle kurum sınavları ve KPSS de bazen can kurtarabiliyor

  2. Ah KPSS Bunların hepsi KPSS de çıktı sırf birini bilmeyince bile tüm iktisat sorularını etkiliyor. Sınav tekniğinde iktisat formülleri çok önemli çünkü yorum sormuyor formül soruyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu