Üniversite

Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Ülkelerin zaman içinde gelişimini analiz etmek ve nasıl bir performans sergilediğini görebilmek için iki kavram kullanılır: ekonomik büyüme ve kalkınma. Ülkeler genellikle insanların milli gelirlerini arttırıp, daha yüksek refah seviyesinde yaşamalarını sağlamaya çalışırlar. Bu yönde iktisadi faaliyetler yürütürken de çeşitli politikalar izlerler. Çoğu zaman bu politikalar birbiri ile bağlantılı ve doğrudan birbirini etkilerler.

Bu iki kavram çoğu zaman birbirini desteklese de aslında iki farklı şeyi ifade eder. Hesaplanma yöntemleri ve bu amaçlara ulaşmada uygulanan politikalar farklılık gösterebilir. Çoğu zaman yüksek büyüme oranları yeterince refah sağlamazken, düşük büyüme oranları da kalkınmanın önüne geçmeyebilir. Kavramları incelediğiniz zaman çok daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum.

Ekonomik Büyüme

Ekonomik Büyüme, bir ülkedeki gayri safi milli hasıla (GSMH) artışıdır. Büyüme bir zaman içinde ekonominin nasıl gelişme gösterdiğini gösterir. Uygulamada reel GSMH ve kişi başına reel GSMH ölçütleri kullanılır. Bu kıyas yapılırken bir dönem içerisinde ülkede üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri ile ölçmeye çalışırlar. Ekonomik büyüme oranı bir dönem içinde GSMH’da meydana gelen artıştır.

Büyümeyi etkileyen faktörler
Büyümeyi GSMH’daki artış olarak tanımladığımıza göre büyümeyi etkileyen en önemli etken üretim ve hizmet artışıdır. Daha fazla büyümek için daha fazla üretim yapabilmek gerekir. Büyümenin kalitesi ise kesinlikle üretimin yapısı, GSMH artışının şekli ve devamlılığı ile bunun devamlılığı ile yakın ilgilidir. Özellikle üretim faktörlerinin verimli kullanılması ile iç dinamiklerin ön plana çıkarılması uzun vadeli büyüme için fayda sağlayabilir.

Ekonomik Kalkınma

Ekonomik Kalkınma, doğrudan refah düzeyi ile yani toplumun yaşam standardına, üretilen mal ve hizmetlerin kalitesine bağlıdır. Doğrudan temel ihtiyaçlar ve yaşam kalitesi ile yakın ilgili olan ekonomik kalkınma kavramı en az ekonomik büyüme kadar önem arz eden bir kavramdır. Birisi daha çok parasal değer ile açıklanırken diğeri ise yaşam standartlarına bakmaktadır. Ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki fark sadece bu açıdan ayrılmaktadır.

Kalkınmayı etkileyen faktörler
Ekonomik kalkınmayı başta politik engeller, kamu yönetimindeki yetersizlikler, politik istikrarsızlığın olması ve kriz riskleri etkilemektedir. Özellikle kalkınma için temel ihtiyaçlara değil de farklı alanlara kayan yatırımlar ülke kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olarak kalkınmayı geciktirebilmektedir.

Nüfus Faktörü
Ekonomik büyüme ve kalkınmanın en ortak noktası ise nüfustur. GSMH hesaplama yöntemlerinde kullanılan nüfus kalkınma için de önem arz etmektedir. Çünkü nüfus artış oranı ile büyüme rakamları ve kalkınma oranları arasındaki paralellik ne kadar sürede istenilen yere gelineceğine etki etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu