Ana Sayfa Ekonomi Ekonomi ve Finans Arasındaki Fark

Ekonomi ve Finans Arasındaki Fark

Bu yazımızda ekonomi ile finans arasındaki farklara yer vermeye çalışacağız. Ekonomi ile finans terimleri çoğu kez iç içedir. Finans, ekonominin türevlerinden biri olup kategorilere ayrıldığı zaman bir çok bölümünden sadece birisidir. Temel hatlarıyla bu terimlerin ne olduğunu açıklayacağız sonra da ekonomi ve finans arasındaki farkları belirteceğiz.

Ekonomi, sosyal bir bilim olan iktisadın daha geniş çerçevelere bakan hali olarak kısaca yorumlayabiliriz. Genel tabiriyle ekonomi bilimi, mikro bazda firmaların işleyiş yapısıyla, mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ve dağılımını inceler. Makro açıdan ise genel olarak ekonomilerin nasıl işlediğini, yönetildiğini, diğer ekonomiler ile ilişkilerini inceleyip para ve fiyat işlerini irdeler. Toplumsal olarak refah ve çıkarları gözeterek ülkelerin en optimum şekilde yönetilmesine yol gösterir.

Finans ise en basit haliyle fon yönetim bilimi olarak tanımlanabilir. Ekonominin aksine daha dar kalıplarla üç başlık altında incelenebilir. İşletme finansmanı, kamu maliyesi ve kişisel finans. Bunları açıklamak gerekirse:
Kişisel finans, bir bireyin ya da grubun finansal faaliyetlerini konu alarak inceler. Kurumsal finansman ya da şirket finansmanı ise bir şirket ya da kurumun faaliyetlerini konu ederek onun aktif ve pasifleri üzerinden maksimum kazanç hedefler. Kamu finansmanı da kamu maliyesi açısından devletin borç alacakları ile bütçe ve vergilendirme gibi konulara yer verir.

Finans’ın temel prensibi maddesel olarak para tasarrufu yapmak, borç-alacak dengesini sağlamak ve finansal yatırımları maksimuma çıkarmak. Bunları da yaparken finans piyasasındaki oyuncular ve kurumlar ile etkileşim içerisinde bulunur. Bu etkileşim içerisinde en sık görünen argümanlar para, zaman ve risktir.

 

Ekonomi ve Finans Arasındaki Farklar

Ekonomi, kaynakların optimizasyonu, üretim araçlarının etkin kullanımı ile ilgilenirken finans daha çok zenginliklerin arttırılması ve kar maksimizasyonuna odaklanır.
Ekonomi ya da iktisat, finansı da kapsayacak şekilde bir bilim olarak üniversitelerde yer alan çalışma alanıyken, finans daha önce para ve varlıkların yönetimi konusunda uzmanlaştırma gerektiren özel çalışmalarda yer alır. Finansal kurslar ile varlık piyasalarının işleyişi, yönetimi gibi konulara yer verilir.

Burada açıklamaya çalıştığımız ekonomi ile finans arasındaki farklar tabi ki bunlarla sınırlı değil. Özellikle amaç ve işleyişleri konusunda keskin hatlar bulunmakta ama temel prensip olarak aradaki fark bunlardan oluşmaktadır.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Son Eklenenler

Konkordato Nedir? Konkordato İlan Eden Firmalar

Son zamanlarda adını pek sık duyduğumuz konkordato özellikle çalkantılı ekonomik dönemlerde karşımıza...

Eksik Rekabet Piyasası

Ekonomide tam rekabet koşullarının sağlanmadığı daha aksak olan piyasalara eksik rekabet piyasası...

Marjinal Tüketim Eğilimi (MPC)

Teoride gelirde meydana gelen artışın tüketim harcamalarını da arttırdığı bilinmektedir. Gelirdeki değişme...

Toplam Maliyet Formülü

Mikro iktisatta üretim teorisinde Toplam maliyet, toplam sabit maliyetler ve toplam değişken...