Siyaset

Siyaset

Kapitalizm nedir hemen açıklamaya geçmeden önce ekonomik sistemeler içerisinde en çok tartışması yapılan kapitalizm ve kapitalist sistemi araştırırken kapitalizm hakkında çok farklı görüş ayrılıkları olduğunu belirtmek isteriz. Özellikle kapitalizm nedir tanımından çok tarihsel gelişimi, günümüzdeki hali ve bugün ki işleme mekanizması üzerindeki görüş ayrılıkları sizde göreceksiniz. Kapitalizm Kapitalizm, sosyal ve ekonomik...
Biliyoruz ki, bilhassa 18.yüzyıldan itibaren, işveren konumundaki ve gücünü zenginliğinden alan burjuvazinin, proletaryanın yaşam koşullarını düzeltmek veya iyileştirmek gibi bir kaygısı yok. Oysaki bu imkân zengin kentsoylunun elindedir. Marx'ın nadir ölçüde gerçekleşen öngörülerinden birisi de bu duruma bağlı olarak sanayileşmiş toplumlarda ortaya çıkan dengesiz kalkınma biçimidir. Gelir adaletsizliği, üretim...