Kariyer

Kariyer

İktisada girişte ilk duyduğumuz kavramların başında gelen üretim faktörleri mal veya hizmet ortaya koymak için bir araya gelen ve gerekli olan unsurlardır. Yani üretim yapabilmek için bu unsurların bir araya gelmiş olması gerekiyor. Yani üretimin olabilmesi için gerekli kaynakların tümü üretim faktörleridir. Bunlardan bir ya da bir kaçının eksikliği kavramsal...
Türkiye yıllar boyu gündeminde enflasyon ile yaşadı. Her yıl artan fiyatlar düzeyi öyle ki ekonomimizin temel politikaları haline gelmiş durumda. Oysa ekonomik dengelerin bozulduğu, üretim ve maliyet yapılarının değiştiği birçok geçici durum mevcuttur. Bunlardan bazıları, enflasyon, deflasyon, resesyon, stagflasyon gibi. Daha önce bir çoğunu anlattığımız bu tanımlardan bugün stagflasyon...
Dünya Ekonomi Forumu 2020 yılı için en önemli 10 yetkinliği hangileri olabileceği konusunda bir rapor paylaştı. Sıralamadan önce çok önemli bilgiler sunan WEF 2020 yılı ile 5 milyon kişinin işini kaybedebileceğini belirtiyor. Günümüz çalışma dünyasında ve gelecekte bir çok şeyin değişebileceğini vurgulayan WEF özellikle gelişen teknolojilere paralel olarak yeni iş...
Her dönem diğer meslek gruplarına göre birazdaha fazla talep gören ve işverenlerin çalıştıracak eleman bulmasının zor olduğu meslekler oluştur. Bu meslekler henüz daha yeni ortaya çıktığında ihtiyacın bu kadar hızlı yayılacağını kimse tahmin edememiştir. Günümüzün de hızla gelişen teknoloji dünyası ve yeni ürünlerin, iş kollarının ortaya çıktığını düşünürsek önümüzdeki...
Ekonometride modelleri açıklamada kullanılan bir çok ekonometri terimleri arasında hata terimini açıklamada kullanılan sabit ve değişen varyans durumlarını açıklamaya çalışırsak; Homoscedasticity ve Heteroscedasticity Nedir Hata terimi varyansı, bağımsız değişkendeki değişimlere bağlı olarak değişiyorsa değişen varyans, değişmiyorsa sabit varyans söz konusudur. Sabit Varyans Gauss-Markov varsayımlarından biri hata teriminin varyansının sabit olduğunu söyler. Bu varsayıma göre...
1930-1950 Korumacı Ticaret Politikaları Dönemi Cumhuriyeti kuran kadrolar tam bağımsızlığın ancak milli bir ekonomi kurularak sağlanabileceğine inanmaktalardı. Milli bir ekonomi kurulması için itici güç olarak görülen sanayi sektörü, liberal politikaların yürütüldüğü 1923-1929 döneminde yeterince gelişmemiştir. 1929 Büyük Buhranının etkileri de buna eklenince siyasi otorite ekonomi politikalarında değişikliğe gitmeye mecbur kalmıştır....
1996 Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Entegrasyonu Sonrası Dönem Türkiye ile AET ilişkileri 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile başlamış ve 1973 yılında imzalanan Katma Protokol ile yeni bir sürece girmiştir. Yeni süreçle, taraflar arasında 22 yıl sonra, yani 1995’te gümrük birliği yapılması kararlaştırılmıştır. (Kepenek, 2012, s. 303) Fakat 1990’lara...
Türkiye ekonomisi 1980’lerin başında, döviz sıkıntısı yüzünden ödeme güçlükleri yaşayan, dış ticaret dengesi açık veren, sanayi üretiminde aksaklıklar yaşayan, işsizlik ve enflasyonu bir arada yaşayan sorunlu bir yapı göstermektedir. (Seymen D. A., 2009, s. 27) Bu olumsuz tablo uygulanan ithal ikameci sanayileşme politikasının sorgulanmasına neden olmuştur. Sonuç olarak “24...
1950-1962 Kısmi Liberalizasyon Dönemi 1950 yılına gelindiğinde kısa süre önce kurulmuş olan Demokrat Parti(DP) 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimleri kazanarak iktidara gelmiştir. DP’nin ekonomik görüşü liberal ekonomi politikalarının uygulanmasıydı. DP iktidara geldikten sonra Türkiye ekonomisinde liberal etkiler görülmeye başlandı. Hatta DP’nin iktidara geldiği 1950’den sonra yürütülen ekonomi politikalarının “Barker...
Türkiye’nin dış ticaretinin tarihsel gelişimini bölümlere ayırarak incelemek faydalı olacaktır. İncelemede dikkate alınacak dönemler şunlardır; (Seymen D. A., 2009, s. 12) 1) 1923-1929 Cumhuriyetin Kuruluş Yılları Dönemi 2) 1930-1950 Korumacı Dış Ticaret Politikaları Dönemi 3) 1950-1962 Kısmi Liberalizasyon Dönemi 4) 1963-1980 Planlı Kalkınma Dönemi 5) 1980 Sonrası Dışa Açılma Dönemi 6) 1996-… Avrupa Birliği ile...