Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi haberleri, ekonomi yazarları ve köşe yazıları ve gündeme dair her şey! Yeni nesil ekonomistler ile birlikte ekonomiye yeni bir bakış açısı!

Finansal piyasalarda döviz kurlarının yorumlanmasında kullanılan ve gösterge olarak kullanılan sepet kur nedir açıklayalım. Bir ülkenin parasının yabancı kurlar karşısında değerini belirlerken birden çok para biriminden oluşan döviz kuruna sepet kur ya da kur sepeti denir. Döviz sepeti olarak da adlandırıldığı görülür.
Borsa konusunda bilgilendirme ve eğitim amaçlı yazdığımız yazılarımızdan bugün borsada takas konusuna değinmeye çalışacağız. Çünkü borsada teknik ve temel analiz çoğu yatırımcının odaklandığı konular olsa da alım satım kararımızı etkileyen, büyük oyuncuların geleceğe dönük davranışlarını yorumlamaya çalışacak bir konuda takas analizidir. Hisse Senedi Takas Analizi Nedir Borsada takas, bir hisse senedinin...
Bu soruyu ilk ben merak ettiğim için araştırmıştım. Henüz borsada yeni olduğum zamanlar pay piyasalarında işlem yapmak için ilk adımlarımı attığımda düşünmüştüm. Daha doğrusu hangi aracı kurumla çalışmalıyım diye düşünürken bu tür sorularda aklıma geldiğinden aynı soruyu yeni yatırımcıların da merak edeceğini düşündüğüm için yazma gereği duydum. Çalıştığınız aracı kurum...
Biz tarım ülkesiyiz savını sürdürme çabası içerisindeyiz fakat bu çaba yeterli değil. Özellikle döviz kuruna bağlı olarak girdi miktarlarındaki artışlar çiftçiyi üretim konusunda ciddi endişelere ve gelecek konusunda belirsizliklere sürüklemekte ve bu durum tarımsal ve hayvansal üretimi doğrudan etkilemektedir. Türkiye'de girdi fiyatlarındaki artış, üretimde daralmaya yol açmaktadır. Çiftçiler sürekli ürün fiyatları...
Satın Almak ya da Alabilmek İşte Bütün Mesele Bu! (Satın Alma Gücü Paritesi / Purchasing Power Parity) Küreselleşmenin havaya karışmaya başladığı ilk andan beri ülkeler birbirlerinin gelişmişlik düzeylerini ölçmek için çeşitli yöntemler denemişlerdir. Bunlardan en sık kullanılmaya çalışanı döviz kurlarının karşılaştırılması olmasına rağmen döviz kuru çok doğru bir seçim değildir. Çünkü (I)...
Geçen sefer ki yazımda Yeni Ekonomi Program’ını(YEP) dış ticaret açısından değerlendirmiştim. Bu yazımda ise daha geniş bir çerçeveden, tüm ekonomi açısından incelemeye çalışacağım.   Öncelikle “Türk Lirası ile cari fiyatlarla GSYİH” kalemine baktığımızda; GSYİH’nın istisnasız her yıl arttığı görülmektedir. GSYİH Büyümesi kalemi de, Türk Lirası cinsinden olarak hesaplanmıştır. Büyüme rakamının 2019...
Piyasaların uzun zamandır beklediği, eski adıyla "Orta Vadeli Plan" yeni adıyla "Yeni Ekonomi Programı" 20/09/2018 tarihinde açıklandı. Program 2019-2021 dönemini kapsamaktadır. Program "Dengelenme, Disiplin ve Değişim" olmak üzere üç temele dayandırılmıştır. Bu üç temel aslında programın hedefleri hakkında fikir vermektedir. Türkiye ekonomisinde özellikle son dönemde yaşanan çalkantılı durum bahsi geçen üç...
Bu yazımızda ekonomi ile finans arasındaki farklara yer vermeye çalışacağız. Ekonomi ile finans terimleri çoğu kez iç içedir. Finans, ekonominin türevlerinden biri olup kategorilere ayrıldığı zaman bir çok bölümünden sadece birisidir. Temel hatlarıyla bu terimlerin ne olduğunu açıklayacağız sonra da ekonomi ve finans arasındaki farkları belirteceğiz. Ekonomi, sosyal bir bilim...
Avrasya kavramı yer olarak; eski Sovyet Rusya’sı olarak geçmişte tabir edilse de günümüzde Avrupa’yı da içinde barındıran Orta Asya ve çevresi olarak gösterilir. 1904 yılında John Mackinder tarafından yazılan bir eserde “Orta Asya dünyanın kalbi”dir nitelendirmesi bölgenin jeopolitik açıdan önemli olduğunun göstergesidir. Özellikle İngiltere açısından “Avrasya Bölgesine hakim olan dünyaya...
Büyüme, bir ülkenin belli bir döneminde, GSYİH’in pozitif yönde artış göstermesi olarak tanımlanır. Daha basit bir şekilde ifade edecek olursak; bir firma düşünelim ve bu firmayı bir ülke kabul edelim... Bu firma ürettiği her ürünün; miktarıyla fiyatının çarpımı bize GSYİH’i verir. Bu GSYİH oranı, eğer geçen yılın oranından büyük...